και με τη...βούλα στο μητρώο ΓΓΑ

Στις 30.3.2023 μας η Γ.Γ.Α. έστειλε την έγκριση ότι ο Άρης Βούλας είναι ένα απο τα εγγεγραμμένα σωματεία στο ηλεκτρονικό της μητρώο: "Μετά από τον επανέλεγχο που διενεργήθηκε από τη Γ.Γ.Α. η αίτησή σας για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων για το έτος 2023 έγινε αποδεκτή." Συνεχίζουμε και με τη "βούλα" και σύμφωνα με το νόμο!

Πάνω