ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου
σε Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022
και ώρα 17:30 στα νέα γραφεία του Συλλόγου στο Δημοτικό Γήπεδο Βούλας
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα:

1. Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα της Γ.Σ.
2. Τροποποίηση και εναρμόνιση καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121/Α/17.6.1999), του Ν. 4726/2020 και του Ν. 4938/2022.

Το Δ.Σ. του Άρη Βούλας

Πάνω