ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΕΚΛΟΓΕΣ 2022

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 07/06/2002 και ώρα 7.30 μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Λευκάδος 1 Βούλα (κάτω από την γέφυρα), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Εκλογή Προέδρου , Γραμματέως της Γενικής Συνέλευσης καθώς και Εφορευτικής Επιτροπής 2. Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.
3. Οικονομικός απολογισμός παρελθούσης αθλητικής περιόδου
4. Υποβολή και ανάγνωση έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής.
5. Απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αναφορικά με την οικονομική διαχείριση της παρελθούσης χρήσης.
6. Έγκριση προϋπολογισμού της περιόδου 2022 – 2023.
7. Εκλογή προέδρου, 10 τακτικών και 3 αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ.
8. Εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής.
9. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους για τη εκπροσώπηση του συλλόγου στην ΕΠΣΑΝΑ και ΕΦΟΕΠΑ
10. Πρόταση του Δ.Σ. ως Επίτιμου Προέδρου του συλλόγου, τον κ. Πλακαντωνάκη Σταύρο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επομένη 08/06/2022, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο με τα ίδια ως άνω θέματα.
Υποψηφιότητες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί 10 εργάσιμες μέρες πριν την τη Γενική συνέλευση στη γραμματεία του συλλόγου Περικλέους και Βενιζέλου 16 Βούλα.

Βούλα 10/05/2022

ΤΟ Δ.Σ.

Πάνω