ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου από 30/03/2020 και ειδικά το άρθρο 60 (παράταση θητείας καταστατικών οργάνων αθλητικών σωματείων και ενώσεων) και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 29/06/2020 και ώρα 19:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Βούλας (κάτω από την γέφυρα της Λ. Βουλιαγμένης) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

- Εκλογή Προέδρου, Γραμματέως της Γ.Σ. και Εφορευτικής επιτροπής.
- Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.
- Οικονομικός απολογισμός παρελθούσας αθλητικής περιόδου.
- Υποβολή και ανάγνωση έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής.
- Απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αναφορικά με την οικονομική διαχείριση της παρελθούσας χρήσης.
- Έγκριση προϋπολογισμού περιόδου 2020 – 2021.
- Απόφαση διαγραφής ή όχι μέλους του συλλόγου.
- Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μελών για εκπροσώπηση του συλλόγου στην ΕΦΟΕΠΑ και την ΕΠΣΑΝΑ.
- Εκλογή 11 τακτικών μελών και 3 αναπληρωματικών για το Δ.Σ.
- Εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τρίτη 30/06/2020, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια ως άνω θέματα.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μόνο αν αρθούν τα περιοριστικά μέτρα για τη μη διασπορά του κορωναϊού COVID 19. Διαφορετικά θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία.

Πάνω